Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointitilaisuus Varian osalta järjestettiin 1.6. 2016 Hiekkaharjun toimipisteessä.

Oppimistulosten arviointi

Oppilaitostasolla kehittämiskohteeksi nostettiin itsearviointitulosten suunnitelmallinen käsitteleminen, kehittämiskohteiden valitseminen ja kehittämisen toteutumisen seuranta. Suunnitelmallisuutta lisäisi tutkinnoittain nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaisivat tulosten hyödyntämisestä. Variassa vastuuhenkilöitä voisivat olla esimerkiksi koulutusvastaavat opetusalajohtajien lisäksi.

Kansallisella tasolla toivottiin järjestäjäkohtaista palauteraporttia ja tuloksia nopeammin oppilaitosten käyttöön, jotta tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Valtakunnalliseen raporttiin toivotaan lisää laadullista analyysiä ja suhdelukuja.

Kiitos kaikille osallistuneille.

Arviointitilaisuuden ennakkomateriaali.

MISTÄ OIKEASTAAN ON KYSE?

Varian arvioinnit                                         Valtakunnalliset raportit
Rakennusala, Varia                                       Rakennusala
Hiusala, Varia                                               Hiusala
Sähkö- ja automaatioala, Varia                       Sähkö- ja automaatioala
Käsi- ja taideteollisuusala, Varia                     Käsi- ja taideteollisuusala 
Elintarvikeala, Varia                                      Elintarvikeala
Autoala, Varia                                              Autoala

Kyselyssä on neljä osiota.

  •  Arvioidaan nykyisellä tavalla toteutettujen kansallisten tutkintokohtaisten oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa.
  • Arvioidaan myös kansallisten arviointiraporttien ja koulutuksen järjestäjille annettujen palauteraporttien merkitystä ja laadukkuutta.

  • Arvioidaan, miten koulutuksen järjestäjä ja ammattiosamisen näyttöjen toimielin ovat hyödyntäneet oppimistuloksia.
  • Arvioidaan, miten osaamisen arvioinnin luotettavuus varmistetaan
  • Arvioidaan, miten ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia kehitetään.

4. Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet 

  •  Arvioidaan järjestelmän kehittämistarpeita.
  • Ideoidaan tulevaisuuden arvioinnin toteuttamisen tapoja huomioiden meneillään olevat toimintaympäristön muutokset ja osaamisperusteisuuteen siirtymisen tavoitteet.


Koulutuksen arviointikeskuksen kirje koulutuksen järjestäjille