Tuloksia opiskelijoiden strategiapajoista

Tweet     Varian opiskelijoille järjestettiin neljä strategiatyöpajaa, joissa käsiteltiin tekeillä olevaa strategiaa ja sen painopisteitä. Opiskelijat kertoivat minkälaista on innostava koulutustarjonta ja minkälaisissa oppimisympäristöissä he haluaisivat opiskella. Keskusteluista saimme paljon hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Pajoihin osallistui yhteensä lähes kuusikymmentä Read More …

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen!

Tweet  LARK – laatu ammatillisen koulutuksen arkeen piti seminaaripäivää Variassa maanantaina 21.11. 2016. Tilaisuudessa oli monia erinomaisia esityksiä laadun kehittämisestä osana ammatillisen koulutuksen toiminnan kehittämistä. Varialaiset olivat hyvin edustettuina sekä esiintyjissä että osallistujissa! Esityksiin voit tutustua LARK:in sivustolla. Varian projektitoiminnasta Read More …

Oppitulosten arvioinnin arvioinnin tulokset

Tweet Variassa toteutettiin Karvin organisoima oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi keskiviikkona 1.6. Tilaisuuteen osallistui opetusalojen edustajia, oppilaitoksen johtoa, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen johtaja, työelämän edustajia ja muuta henkilöstöä. Oppilaitostasolla kehittämiskohteeksi nostettiin itsearviointitulosten suunnitelmallinen käsitteleminen, kehittämiskohteiden valitseminen ja kehittämisen toteutumisen seuranta. Suunnitelmallisuutta lisäisi Read More …