Tuloksia opiskelijoiden strategiapajoista

Tweet     Varian opiskelijoille järjestettiin neljä strategiatyöpajaa, joissa käsiteltiin tekeillä olevaa strategiaa ja sen painopisteitä. Opiskelijat kertoivat minkälaista on innostava koulutustarjonta ja minkälaisissa oppimisympäristöissä he haluaisivat opiskella. Keskusteluista saimme paljon hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Pajoihin osallistui yhteensä lähes kuusikymmentä Read More …

Tulevaisuutta tekemässä

TweetMinkälaista ammatillisen koulutuksen tulisi olla tulevaisuudessa? Mikä innostaa oppimaan ja opiskelemaan? Minkälaisessa ympäristössä oppii parhaiten? Näitä ja muita tulevaisuuden ammatillista koulutusta koskevia kysymyksiä pohdittiin opiskelijoiden strategiapajoissa, joita järjestettiin Varian kaikissa toimipisteissä. Uusi strategia valmistuu tämän vuoden puolella vastaamaan reformin tuomiin Read More …

Ammatillisen koulutuksen laatua kehittämässä

TweetVaria on ollut jo vuosia mukana Etelä-Suomessa toimivien ammatillisten oppilaitosten muodostamassa verkostossa, LARK:issa. Verkosto toimii aktiivisesti järjestäen useita kertoja vuodessa tapaamisia, joissa oppilaitokset kertovat laadunhallintaan liittyvistä hyvistä käytänteistä toisilleen. Verkoston kaikki materiaali on kerätty yhdelle wiki -sivustolle. Huhtikuun tilaisuus pidettiin kauppiaitten kauppaoppilaitoksessa Read More …

Toiminnan laadunvarmistus keskiössä

TweetAmmatillisen koulutuksen laadunvarmistus on keskeisenä tavoitteena LARK -verkostossa, jonka uuden toimintakauden avajaisissa puhui Leena Koski Opetushallituksesta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo muutoksia sekä oppilaitosten rahoitukseen että toiminnan tehokkuuden ja laadun arviointiin. Arviointiin liittyviä tilaisuuksia vuonna 2017 21.3. Kansallinen laatuverkosto Kuopiossa, teemana Read More …

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen!

Tweet  LARK – laatu ammatillisen koulutuksen arkeen piti seminaaripäivää Variassa maanantaina 21.11. 2016. Tilaisuudessa oli monia erinomaisia esityksiä laadun kehittämisestä osana ammatillisen koulutuksen toiminnan kehittämistä. Varialaiset olivat hyvin edustettuina sekä esiintyjissä että osallistujissa! Esityksiin voit tutustua LARK:in sivustolla. Varian projektitoiminnasta Read More …

Oppitulosten arvioinnin arvioinnin tulokset

Tweet Variassa toteutettiin Karvin organisoima oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi keskiviikkona 1.6. Tilaisuuteen osallistui opetusalojen edustajia, oppilaitoksen johtoa, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen johtaja, työelämän edustajia ja muuta henkilöstöä. Oppilaitostasolla kehittämiskohteeksi nostettiin itsearviointitulosten suunnitelmallinen käsitteleminen, kehittämiskohteiden valitseminen ja kehittämisen toteutumisen seuranta. Suunnitelmallisuutta lisäisi Read More …

Prosessikuvaukset osana laadunhallintaa

Tweet Prosessien kuvaaminen on tärkeä osa laadunhallintajärjestelmää. Variassa prosessit kuvataan prosessin omistajan kokoamisssa asiantuntijaryhmissä ja ne piirretään IMS -järjestelmään. Monet kuvauksista on nyt siinä vaiheessa, että ne voidaan antaa henkilöstön arvioitavaksi. Varian koulutusvastaavat kokoontuivat tarkastelemaan kolmea koulutuksen järjestämisen keskeistä prosessia: Read More …

LARK taas liikkeelle

TweetAlueellinen LARK -verkosto, laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, sai Opetushallituksen rahoitusta viidennelle kaudelle. Hanketta koordinoi koulutuskuntayhtymä Keuda ja Varia toimii aktiivisesti mukana. Hankkeen työpajojen ohjelman löydät täältä.  Lisätietoja Laila Bröcker (@vantaa.fi)