TOP DIGI- Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Vantaan ammattiopisto Varia verkostokumppanina.

Ajankohta                       1.1.2016 – 31.12.2017

Rahoittaja                       Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit        Perho Liiketalousopisto Oy/ Perho pro 

Kumppanioppilaitokset  AVA -instituutin kannatusyhdistys ry, Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy / MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto Oy, Porvoo International College Ab, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia / oppisopimus- ja työelämäpalvelut 

____________________________________________________________________________________________________

Kohderyhmä

 • Alle 25-vuotiaat, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret. Varian kohderyhmänä hankkeessa ovat oppisopimusopiskelijat ja heidän työpaikkakouluttajansa ja työyhteisönsä 

Käyttötarkoitus

 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen toteutusmallien kehittäminen digitaalisilla ratkaisuilla 

Hankkeen tulostavoitteet

 1. Opiskelijoiden ammattitaito vahvistuu sillä, että opiskelijat saavat työssä tapahtuvan oppimisen aikana tukea nopeasti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti
 2. Tavoitteellinen ja tuloksellinen työpaikalla tapahtuva oppiminen mahdollistaa nopeamman läpäisyn.
 3. Työpaikkaohjaajat ja -kouluttajat tukevat opiskelijan henkilökohtaisia osaamistavoitteita, johon he saavat oppilaitoksilta tukea ohjaukseensa kohdennetusti, helposti ja suunnitelmallisesti.
 4. Uusien ohjausvälineiden avulla opiskelijoiden ammatillinen osaaminen vahvistuu nopeammin, saavutetaan parempi tuotos-panos –suhde

Toimenpiteet – kevät 2017

 •  Työstetty yhdessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessikuvaukset sekä oppilaitosmuotoisen että oppisopimusmuotoisen koulutuksen osalta
 • Kehitetty ja testattu useampia digitaalisia menetelmiä/välineitä kumppanioppilaitosten toimesta
 • Koottu yhdessä testattujen/testattavien menetelmien/välineiden tulokset prosessikuvauksiin ja tutustuttu yhteisesti eri sovellutuksiin
 • Haastateltu työpaikkaohjaajia/-kouluttajia ja opiskelijoita digimenetelmien käytöstä, jotta saadaan lisätietoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen työkalujen tarpeista
 • Käynnistetty digitaalisuuteen ja digimenetelmiin liittyvä koulutussuunnitelman työstö

Toimenpiteet – syksy 2017

 • Viimeistellään digitaalisuuteen ja digimenetelmiin liittyvä koulutussuunnitelma
 • Toteutetaan työpaikkaohjaajille-/kouluttajille, opettajille ja opiskelijoille suunnattu koulutusohjelma oppilaitoskohtaisesti hyödyntäen verkostokumppanien osaamista ja koulutustarjontaa
 • Evaluoidaan hankkeen tuloksia ja tuotoksia.

Yhteyshenkilö

Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelut

Aikuiskoulutuspäällikkö Helena Koivisto helena.koivisto@vantaa.fi, puh. 043 825 7502

https://www.facebook.com/topdigihanke/