Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille

Ajankohta                            30.9.2016 – 31.12.2017         

Rahoittaja                            Opetus- ja kulttuuriministeriö                      

__________________________________________________________________________________

 Sisältö          

 Korvaus on tarkoitettu työnantajille turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimusopiskelun tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen seuraavasti:

  •  700 €/kk ensimmäinen oppisopimusvuosi
  • 100 €/kk toinen oppisopimusvuosi

Yhteyshenkilö

 Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelut

Aikuiskoulutuspäällikkö Helena Koivisto

helena.koivisto@vantaa.fi, puh. 043 825 7502