Joustavan oppimisen lisääminen työpaikoilla – Huippu

Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)

Työpaikkaohjaajakoulutus

Joustavat polut

Pedagogiset tuutorit

 

Huippu-hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki (Stadin ammattiopisto). Muina toteuttajina hankkeessa ovat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Vantaan kaupunki (Vantaan ammattiopisto Varia).

Varian kärjet Huippu-hankkeessa ovat:

 1. Opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia menetelmiä ja verkko-oppimista
 2. Osaamisen kuvaaminen selkeinä työtehtävinä tutkinnon osittain digitaaliseksi ohjauksen välineeksi

Variasta hankkeessa ovat mukana keväällä 2017 Anna Kepanen (projektivastaava), Nina Harjulehto (sosiaali- ja terveysala), Paula Kilpeläinen, Helena Koivisto (oppisopimus- ja työelämäpalvelut), Jarno Kupiainen (ICT-ala), Kauko Ratilainen (autoala), Anne Sivonen (oppisopimus- ja työelämäpalvelut) ja Kai Tanninen (autoala).

Lisäksi hankkeessa ovat mukana keväällä 2017 osaamisen tunnistamisen lomakkeita uudistava ryhmä (OSTU-lomakeryhmä: Väänänen Hannamari, Raasakka Anne, Koivisto Armas, Ukonaho Tarja, Immonen Milma ja Valkama Juhani) ja Varian pedagogiset tuutorit (Knutti Maija, Kempas Jorma, Immonen Milma, Bask Sini, Harain Hannu, Peitola Paula, Leino Marita, Ukonaho Tarja, Salo Anu, Vänskä Vuokko, Raasakka Anne, Tanninen Kai ja Huittinen Liisa).

Syksyllä 2017 Workseedia opiskelijoidensa kanssa pilotoivat ja tutkinnon osia sinne avaavat: Nina Harjulehto, Paula Peitola, Elina Kauhanen, Maija Knutti (sote), Kauko Ratilainen, Kari Koskela (autoala), Milma Immonen, Tarja Ukonaho (horaca), Jarno Kupiainen (ICT) ja ASTE-hankkeessa Anssi Salmi, Johanna Paajanen ja Harri Nummela (logistiikka). Toteutussuunnitelmatyössä ja/tai pedatuutoreina toimivat: Maija Knutti, Paula Peitola (sote), Anna Meriluoto, Harriet Svärd (horaca), Kari Koskela (auto), Liisa Huittinen (rakennus), Hannu Harain, Hannele Muhonen (sähkö), Jarmo Kempas (leko), Sini Bask (lisäopetus), Marita Leino ja Anu Salo (paka). Työpaikkaohjaajakoulutusta ja palautelomakkeita kehittävät: Nina Harjulehto ja Paula Kilpeläinen. Oppisopimus- ja työelämäpalveluista mukana on Eija Lepistö.

Lisätietoja: projektivastaava Anna Kepanen (@eduvantaa.fi)

Arviointi

Workseed-pilotoinnin arviointi löytyy Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)-sivun alaosasta.

 

HUIPPU-syksy 2017

Download (PPTX, 1.46MB)

Workseedin pilotointi alkaa: autoala, hotelli-, ravintola- ja catering-ala, ICT, logistiikka (ASTE), sote

 • Workseed-koulutukset
 • Tarvittavien sisältöjen avaaminen konkreettisiksi työtehtäviksi Workseediin

Pedatutorien kokousaikataulu valmiiksi, pedatutorien tehtävät, AMOSAA, sisältöjen avaaminen

Työpaikkaohjaajakoulutuksen pilotointi

Työelämäyhteistyö (top-koulutus / Workseed)

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteerien pilotointi (HUIPPU- ja MAHTAVA-hankeverkostot, OKKA-säätiö)

Elokuu 2017

1.8. Varian PEDA-tiimin kokous

7.8. HUIPPU, MAHTAVA ja TYKKI ohjausryhmän kokouksen (6.9) käytäntöjen suunnittelu.

9.9. klo 13-14 hankeverkoston yhteinen TYKKI- ja HUIPPU-hankkeiden loppuseminaarin suunnittelun etäkokous (Skype) (2).

10.-11.8. Mobiilikesäkoulu

11.8. Invalidisäätiön kehittämistyö ja Varian digiteemat -etäpalaveri. Esittelyssä mm. Workseed, digitaalinen etenemisen seuranta.

11.8. ASTEen ja HUIPUn yhteinen Workseed-palaveri, missä ollaan, mihin mennään? Klo 12-14 Akvaario, Hiekkaharju (ASTE 4, HUIPPU 8)

18.8. klo 9.30-11 HUIPPU-hankkeen verkostokokous Keudassa (1)

18.8. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteinen kokous Keudassa klo 12-14 (1).

22.8. HUIPPU ja muut Varian digiteemat esittäytyvät TOPdigi -hankkeen kokouksessa

24.8. Varian HUIPPU-tiimin kokous klo 13-15 (5)

25.8. Turun AboaNova-hanke ja Varian digi- ja maahanmuuttajahankkeet yhteistyöpäivässä Variassa. Lue lisää. Digiteemojen kuten digitaalisen etenemisen seurannan esittelyä.

28.8. Kotiapusäätiössä Varian digiteemojen esittely (HUIPPU-, MAHTAVA-, Diginä Duunissa- ja VRobotiikka360-hanke).

31.8. Pedatuutorien kokous klo 14-16 Hiekkaharjun toimipisteen Kirjastossa (14)

 • Workseedin ja pilotoinnin esittely
 • totsutyö
 • AMOSAA

Syyskuu 2017

6.9. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteisen ohjausryhmän 2. kokous Variassa. Mukana ohjausryhmän jäsenet ja hanketoimijoita. (Yhteensä 27 osallistujaa)

13.9. klo 13–16 Stadin ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstön TYÖELÄMÄOSAAMISEN TYÖPAJAT SYKSYLLÄ 2017: REFORMI OVELLA, MITÄ MIELESSÄ?

Ajankohtainen työpaja, jossa pohditaan, mitä muutoksia reformi tuo omalle työlle ja miten tuleviin haasteisiin vastataan yksin, yhdessä ja oppilaitoksena. Teemoja:

 • Uudenlainen työelämäosaaminen ja näkökulmia muutokseen
 • Osaamisperusteinen yhteistyö: YTO- ja ammattiaineiden vuoropuhelu työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
 • Ilmoittautumislinkki tulossa syksyllä 2017

TYKKI / Ulla Kangas (@hel.fi) HUIPPU / Sanna Tammi (@hel.fi) MAHTAVA / Heidi Lehtovaara (@hel.fi)

14.9. Varian HUIPPU-tiimin kokous klo 13-15 Hiekkaharjun toimipisteen Akvaariossa, mukana ASTE-hanke, aiheena mm. Workseed-pilotointi (11)

27.9 klo 12-16 Varian Hiekkaharjun toimipisteen Akvaariossa Tekijänoikeuskoulutus ammatillisen koulutuksen opettajille hankkeiden yhteistyönä. Lue lisää. Koulutuksen materiaaleja löytyy artikkelista: Opettajan tekijänoikeusmateriaaleja

Lokakuu 2017

5.10. Varian HUIPPU & ASTE-tiimien kokous klo 13-15, Workseed-pilotointi (7)

9.10. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteinen kokous klo 9-12 (Stadi).

11.10. klo 13–16 Stadin ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstön TYÖELÄMÄOSAAMISEN TYÖPAJAT SYKSYLLÄ 2017: MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJAT TYÖPAIKALLA: huomioidaan kielet ja kulttuurit työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

 • Työpajassa pohditaan, miten kieli- ja muun oppimisen tuen elementit yhdistetään sulavasti työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen – yksilölliset tarpeet huomioiden. Keskustellaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä.
 • Ilmoittautumislinkki tulossa syksyllä 2017

TYKKI / Ulla Kangas (@hel.fi) HUIPPU / Sanna Tammi (@hel.fi) MAHTAVA / Heidi Lehtovaara (@hel.fi)

26.10. Varian HUIPPU- & ASTE-tiimien kokous klo 13-15, Workseed-pilotointi (8)

Marraskuu 2017

1.11. Varian Pedacafe klo 14.30-16. Reformiin ja ohjaamiseen liittyvät työpajat

 • Reformin toimenpiteet Variassa, Hiekkaharju, auditorio, max. 70 hlö: Tule kuulemaan ja keskustelemaan reformin toteutuksesta Variassa.
 • Reformin toimenpiteet Variassa, Myyrmäki, auditorio, max. 70 hlö
 • Reformin toimenpiteet Variassa, Koivukylä, auditorio, max. 70 hlö
 • Reformi ja talous, Myyrmäki, luokka 171, max. 20 hlö: Keskustelutilaisuus reformin vaikutuksista talouteen. Mukana keskustelemassa talouspäällikkö Leena Palander.
 • Ohjattu toteutussuunnitelman tekeminen, ohjaamisen ja palautteen antamisen menetelmä / väline ja AMOSAA, Aviapolis, luokat 101 + 102, max. 30 hlö: Alustajina projektivastaavat Anna Kepanen ja Paula Kilpeläinen sekä opettajat Tarja Ukonaho ja Milma Immonen. Varian perustutkintojen pakolliset tutkinnon osat julkaistaan tämän lukuvuoden aikana Opintopolun AMOSAA-palvelussa. Käytä Pedacafe-aika hyödyksi ja aloita tutkinnon osan toteutussuunnitelman teko. Toteutussuunnitelmien tekoa jatketaan tiimeissä ja työtä koordinoivat alojen pedagogiset tuutorit. Työpajassa tutustutaan lisäksi ohjaamisen ja palautteen antamisen menetelmään, opiskelijan etenemisen seurannan digitaaliseen välineeseen (nyt pilotoinnissa Workseed) ja AMOSAA-palveluun. (17)

6.11. ITK2018 DL Call for Papers: ASTE- ja HUIPPU-hankkeet jättivät Workseed Oy:n kanssa ehdotuksen foorumiesityksestä ja webinaarista ITK2018-konferenssiin.

“Esittelisimme digitaalista etenemisen seurantaa ja sen pilotointia autoalan, logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, hotelli-, ravintola ja catering-alan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa syksyn 2017 aikana. Esittelemme opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kokemuksia, hankkeissa tehtyjä avoimesti saatavilla olevia tutkinnon osien avauksia sekä oppilaitoksen lähtökohtia digitaalisessa etenemisen seurannassa, ohjauksessa ja palautteen antamisessa. Käytännön opetuksen ja oppilaitoksen hallinnon näkökulmaa täydentää palvelun tarjoajan ja kehittäjän esittely kyseisestä digitaalisesta välineestä.” 

8.11. klo 13–16 Stadin ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstön TYÖELÄMÄOSAAMISEN TYÖPAJAT SYKSYLLÄ 2017: JOUSTAVAT POLUT: Eri toimialojen hyviä käytäntöjä meillä ja muualla. Lue lisää artikkelista (mm. Varian esitys työpajassa). (2)

Joustavien, yksilöllisten ja eri toimialoille soveltuvien polkujen varmistaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan! Tule mukaan kuulemaan onnistumisista ja jakamaan omia käytäntöjäsi muille. Työpajassa muun muassa:

 • Jaetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä ja mallinnetaan niitä koko Stadin ammattiopiston käyttöön
 • Luodaan verkosto, jolla varmistetaan hyvien käytäntöjen jakaminen myös jatkossa

TYKKI / Ulla Kangas (@hel.fi) HUIPPU / Sanna Tammi (@hel.fi) MAHTAVA / Heidi Lehtovaara (@hel.fi)

10.11. HUIPPU- ja TYKKI-hankkeiden päätösseminaari Keudassa (7). Katso kuvia artikkelista.

16.11. Varian HUIPPU- & ASTE-tiimien kokous klo 13-15, Workseed-pilotointi.(10)

17.11. PKKY:n Workseed-esittely autoalalta, Teemu Tiainen, Skype-palaveri (7)

Joulukuu 2017

7.12. Varian ja Workseedin ehdotus foorumiesitykseksi “Digitaalinen etenemisen seuranta, ohjaus ja palautteen antaminen ammatillisessa koulutuksessa” hyväksyttiin ITK2018-konferenssiin. Konferenssin lisäksi aiheesta pidetään webinaari keväällä. Lue lisää Varian ITK2018-osallistumisesta artikkelista 4 esitystä Variasta ITK2018-konferenssiin.

14.12. Sosiaalialan työelämän arvioijien perehdytys reformin tuomiin muutoksiin, uuteen ammatillisen koulutuksen lakiin ja vilkaisu tuleviin tutkinnon perusteisiin. Koulutus oli hyvin keskusteleva ja kävimme läpi kyllä arviointiin ja ohjaukseen liittyviä asioita laajasti. Kouluttajana Nina Harjulehto, paikalla oli 15 lähihoitajaa ja 1 esimies. Materiaalit löytyvät työpaikkaohjaajakoulutus-sivulta.

Hankepalautekysely kaikille Variassa 2017 hankkeissa toimineille opettajille (+ muu henkilöstö)

HUIPPU-hankkeen loppuraportointi

20.12. Tekniikan alan VR-iltapäivä alkaen klo 12.30 Hiekkaharjun toimipisteen Kirjastossa HUIPPU-hankkeesta Workseed-esittely.

 

HUIPPU-kevät 2017

Marraskuu 2016

28.11.2016 Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteinen aloituskokous Keudassa (2 osallistujaa HUIPUsta)

Joulukuu 2016

Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteinen työpajapäivä Keudassa (2)

Tammikuu

12.1. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteispalaveri (Stadi) (2)

20.1. Varian Huippu-tiimin 1. kokous (6)

 • Hanketyöntekijät löytävät Huippu-tiimin muistiot ja muut asiakirjat O365-ryhmästä: UG_Varian projektitiimit > PEDA-tiimi > HUIPPU

23.1. Varian PEDA-tiimin kokous (Huippu-hanke kuuluu yhdessä Aste-hankkeen ja Variaoivaa oppimista -hankkeen kanssa Varian PEDA-tiimiin) (2)

26.1. Varian hankkeiden toimintasuunnitelmien esittelyä (1)

31.1. Varian hankkeiden yhteinen 360-kuvaus – ja ThingLink-koulutus Aviapoliksen toimipisteessä klo 8-10: http://www.variaprojektit.fi/projekti/360-kuvia-ja-thinglinkeja-aviapoliksessa/

 • Yhteensä 8 osallistujaa, Huipusta 2

Helmikuu 2017

2.2. Vierailu Salpaukseen tutustumaan OPPA-alustaan, mukana Huipusta Anna Kepanen, Paula Kilpeläinen ja Jarno Kupiainen (3). Lisäksi ASTE-hankelaisia.

6.2. Jaakko Ristolainen Keudasta esittelemässä Ohjauspyörähankkeessa kehitettyä oppimisen arviointityökalua: www.ammattiosaaja.net

 • Huippu: Nina Harjulehto, Anna Kepanen, Paula Kilpeläinen, Kauko Ratilainen ja Kai Tanninen (5)
 • Muut: Pekka Hirvonen, Ismo Hämäläinen, Erkki Kekkonen, Anne Raasakka, Anssi Salmi

6.2. PEDA-tiimin kokous (3)

8.2. OSTU-lomakeryhmän kokous (7)

8.2. Pedagogisten tutorien kokous (11): Pedagogiset tutorit löytävät ajankohtaiset tiedostot ja kokousmuistiot O365-ryhmästä UG_ Varian pedagogiset tutorit

13.2. Huippu-tiimin kokous Aviapoliksessa lk 212 klo 9-10.30 (6 osallistujaa)

13.2. Varian koordinointikokous Huippu, MAHTAVA ja TYKKI (4 osallistujaa)

14.2. ASTE-hankkeen kokous Aviapoliksen neuvotteluhuoneessa klo 12.30-13.45. Huippu-hanketoimijoita (Anna, Paula, Kai, Kauko = 4) osallistui ASTE-hankkeen (Anne, Anssi, Hape, Johanna) kokoukseen. Keskustelua ohjaamisen ja palautteen digitaalisen välineen valinnasta, logistiikan oppimispäiväkirjan palautteen käsittely ja tutustumista AMOSAAn.

16.2. Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelupalaveri (Huippu & Anne Raasakka) Hiekkaharjun toimipisteen Akvaariossa klo 10-11. (4)

27.2. AMOSAA OPH:n esittely, Ulla Angervo

28.2. Huippu-hankkeen verkostokokous Stadin työelämä- ja oppisopimuspalveluissa klo 9-12 (Variasta Anna ja Paula = 2).

Maaliskuu 2017

1.3. Varian koordinointikokous TYKKI, MAHTAVA, HUIPPU (6 osallistujaa)

2.3. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteispalaveri Variassa klo 9-12

 • 21 osallistujaa (Variasta Huipusta Anna K., Paula K. ja Nina H.)
 • Ohjelma:
  • Aamupalabuffet ruokalassa
  • Varian hankekartan esittely, osaamisen kehittämisen asiantuntija Anne Raasakka
  • Varian osahankkeiden esittely, HUIPPU Anna Kepanen, MAHTAVA Piia Kovalainen, TYKKI Keijo Mikkonen
  • Projektipäälliköiden puheenvuorot, TYKKI Petra Pulkkinen, HUIPPU Sanna Tammi, MAHTAVA Heidi Lehtovaara
  • Keskustelua käytännöistä
  • Tauko
  • Jakautuminen hankeryhmiin, HUIPPU: keskustelua joustavista poluista ja hankkeen käytännöistä
  • Lounas henkilöstöruokalassa

8.3. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteisen ohjausryhmän 1. kokous

14.3. Pedatutorien kokous (13)

15.3. ASTE-hankkeen kokous Aviapoliksen neuvotteluhuoneessa klo 8.15 – 9.45. Mukana HUIPPU-hanke. Keskustelussa AMOSAA ja toteutussuunnitelmat sekä digitaalinen “palaute osaamisen kehittymisestä” -alusta. Esittelyssä Workseed. (4)

16.3. Työelämäosaamista kehittämään! TYKKI, HUIPPU ja MAHTAVA -hankkeet
Lisätietoja: Ulla Kangas, 040 334 0407, ulla.kangas(at)hel.fi

Työelämäosaaminen I
Asiakaslähtöisyys ja työelämäkumppanuus opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä: valmistautuminen ammatillisen koulutuksen reformiin
Aika: 16.3. klo 1315.45
Paikka: Stadin ammattiopiston tiloissa

 

20.3. PEDA-tiimin kokous (3)

21.3. Huippu-tiimin kokous Leijassa klo 9-11 (5)

21.3. Varian hankkeiden yhteinen 360-kuvaus – ja ThingLink-koulutus Hiekkaharjun toimipisteessä lk C136 klo 12.30-14. 8 osallistujaa, HUIPUsta 1

22.3. Joustavat polut ja niiden mallintaminen -työpaja Varian Hiekkaharjun toimipisteen Akvaario-kokoustilassa klo 8-11. Työpaja on avoin kaikille varialaisille, ilmoittautuminen Anna Kepanen (@eduvantaa.fi). Joustavista poluista lisää: Huippu/joustavat polut (6)

 • Aloitetaan aamukahvilla 8-8.15
 • Lyhyt alustus Huippu-hankkeesta (Anna Kepanen)
 • Apaja-mallin esittely (Maija Knutti ja Katri Tuomainen)
 • Keskustellaan ja työstetään joustavia polkuja/malleja

 

24.3. Sisältöjen avaamisen työpaja Varian Hiekkaharjun toimipisteen Akvaario-kokoustilassa klo  8-11. Työpaja on avoin kaikille varialaisille, ilmoittautuminen Anna Kepanen (@eduvantaa.fi). Sisältöjen avaamisesta lisää: Huippu/digitaalinen ohjaamisen väline (OPA) (13)

 • Aloitetaan aamukahvilla klo 8-8.15
 • Ammatillisen perustutkinnon perusteita avataan konkreettisiksi työtehtäviksi digitaaliseen ohjaamisen ja palautteen antamisen välineeseen. Pohjana koulutuksen järjestäjäkohtaiset opetus-/toteutussuunnitelmat.
 • Kartoitus avauksista meillä ja muualla, aloitetun työn pohdinta, keskustelu linjauksista

27.3. Työelämäosaamista kehittämään! TYKKI, HUIPPU ja MAHTAVA -hankkeet
Lisätietoja: Ulla Kangas, 040 334 0407, ulla.kangas(at)hel.fi

Muutosagenttien tapaaminen
Valmistautumista työelämäjaksolle
Aika: 27.3. klo 1012, (voit osallistua halutessasi myös klo 1216 Keudan Kumppanuusforumille)
Paikka: Keuda, Keskikatu 3 A, Kerava (Huom.! TYKKI-hanke maksaa matkakulut)

 

Huhtikuu 2017

Viikolla 14  Työelämäosaamista kehittämään! TYKKI, HUIPPU ja MAHTAVA -hankkeet
Lisätietoja: Ulla Kangas, 040 334 0407, ulla.kangas(at)hel.fi

Työelämäosaaminen II
Erityisryhmien tuki ja ohjaus työpaikalla – miten tuodaan osaksi työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ohjaamista?
Aika: viikolla 14, vielä avoin arkipäivä klo 1315.45
Paikka: Stadin ammattiopiston tiloissa

5.4. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen työpaja Hiekkaharjun toimipisteen Kirjastossa. Lue lisää artikkelista: HUIPPU -työpaikkaohjaajakoulutus Verkkovariaan. Työpaikkaohjaajakoulutuksesta lisää: Huippu/työpaikkaohjaajakoulutus (8)

6.4. HUIPPU-hankkeen hankeverkoston kokous Stadin ammattiopistossa. (2)

6.-7.4. ITK2017 -konferenssi. Lue lisää artikkelista: ITK2017 (1)

ITK-konferenssissa tutustuimme ohjaamisen ja palautteen annon digitaalisiin välineisiin. Lisäksi esittelimme ja tutustuimme kuvallisen materiaalin käyttöön mm. opsien visualisoinnissa ja tutkinnon osien sisältöjen avaamisessa.

10.4. Työpaikkaohjaajakoulutus Kainuussa, Skypekokous, Benchmarking (3)

13.4. PEDA-tiimin kokous (3)

19.4. Workseed-palaveri ASTE ja HUIPPU (3 + 1 ASTE)

 • Alustan/välineen käyttöönotto: tunnukset ja käyttöönottokoulutus
 • Alasvastaavat ja yhteyshenkilöt
 • Lisenssimäärät eri aloille

20.4. TYKKI, MAHTAVA ja HUIPPU: hankkeiden kuulumisia (projektivastaavat) (4, 2 HUIPUsta)

21.4. Työelämäosaamista kehittämään! TYKKI, HUIPPU ja MAHTAVA -hankkeet
Lisätietoja: Ulla Kangas, 040 334 0407, ulla.kangas(at)hel.fi

Webinaari
Lisää toiminnallisuutta ohjaustyöhön yhteistoiminnallisin välinein (Kahoot, Padlet)
Aika: 21.4. klo 910.30
Kouluttaja: Matleena Laakso

26.4. Workseed-verkkokoulutus (Markus Weiland) ASTE- (2) ja HUIPPU-hankkeille (4).

26.4. Varian Pedacafe (ASTE & HUIPPU)(Yhteensä 46 osallistujaa): Ohjaamisen ja palautteen annon väline (OPA) ja hallituksen esitys uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta. Miten nämä liittyvät yhteen? Lue lisää artikkelista: Varian opettajat perehtyivät lakiesityksen lakipykäliin.

Toukokuu 2017

5.5. PEDA-tiimin kokous (3)

5.5. OPH:n verkkokyselytunti: digitaalisuus ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenä aiheena digitaalinen ohjaus ja palautteen antaminen. (1)

11.5. Työpaikkaohjaajakoulutuksen uuteen materiaaliin tutustuminen klo 9 – 11:30 Hiekkaharjun toimipisteessä luokassa D1084. Tilaisuuteen ovat kaikki varialaiset tervetulleita. Ilmoittautumiset: paula.kilpelainen@eduvantaa.fi (8)

Tämän hetkinen top-ohjaajakoulutuksen materiaali on nähtävissä Fronterissa top-2017 –kansiossa.

11.5. Workseed-työpaja klo 12-14 (Hiekkaharju D1084) (6):

 • Autoalan valmistuneiden avausten esittely (Kai Tanninen)
 • Avaamisen prosessi (Paula Kilpeläinen)
 • Valmiit avaukset ja eteen tulleet kysymykset: alakohtaiset/tutkinnon osa kohtaiset keskustelut ja Workseedin käyttöä
 • Arvioinnin aloittaminen ja suunnittelu

11.5. Työelämäosaamista kehittämään! TYKKI, HUIPPU ja MAHTAVA -hankkeet
Lisätietoja: Ulla Kangas, 040 334 0407, ulla.kangas(at)hel.fi

Työelämäosaaminen III
Osaamisperusteisuuden toteutuminen työpaikalla: hyviä käytäntöjä ja ideointia
Aika: 11.5. klo 13 – 15.45
Paikka: Stadin ammattiopiston tiloissa

12.5. WordPress-koulutus, Hiekkaharju (6)

16.5. Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio NYT, OPH:n koulutuspäivä Tampereella #AMdiginyt (1)

18.5. klo 15-17.30 Mielenkiintoinen tapahtuma hankkeen teemoihin liittyen:

Osaamisen myytinmurskaajat -iltapäivä: Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailussa etsitään keinoja osaamisen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen kansainvälistyvässä Suomessa. Katso lisää: http://ratkaisu100.fi/tapahtumat/artikkeli/18-5-osaamisen-myytinmurskaajat-iltapaiva/6360882 (1)

23.5. WordPress-koulutus, Koivukylä (3)

24.5. Hankeverkoston OKM-hankkeiden yhteispalaveri Porvoossa klo 9-12 (3)

29.5. PEDA-tiimin kokous: syksyn suunnittelu (3)

30.5. WordPress-koulutus, Koivukylä (3)

Arvioinnin suunnittelu ja arviointikyselyjen luonnokset

Työpaikkaohjaajakoulutus Verkkovariaan

Konkreettisiksi työtehtäviksi avatut sisällöt Workseediin piltotoivilta aloilta

Kesäkuu 2017

Väliraportointi koordinaattorille