Joustavat polut

Hanketuloksena kuvataan joustavia toteutuksia työssäoppimisen ja/tai oppisopimusopiskelun yhdistelminä.

ICT-ALA

Osallistujat: yhteensä 10 opiskelijaa

Varian tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa aloitettiin syksyllä 2017 projektioppimisen ja joustavan työssäoppimisen kokeilu. Yhtenä osana joustavaa työssäoppimista toimii opiskelijavetoinen atk-tukipiste Varian kahdessa toimipisteessä. Opiskelijat työskentelevät työssäoppimisen tavoin, mutta oppilaitoksen tiloissa. Atk-tukipisteen toimintaan liittyy myös mahdollisuus työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittamiseen. Pilotissa yksi opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajakoulutuksen ja toimii atk-tukipisteessä “työpaikkaohjaajana”. Opettajan rooli on toimia apuna ja tukena toiminnassa. Pilotissa on mukana opiskelijoita jotka suorittavat nopeutettua opintopolkua, mukautettua opintopolkua ja tavanomaista opintopolkua. Yhteensä mukana on 10 opiskelijaa ICT-alalta.

Joustavien polkujen projektimallin hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet kootaan pilotissa. Mallia ja siitä saatuja kokemuksia voi hyödyntää laaja-alaisesti oppilaitoksessa ja hankeverkostossa.

 

APAJA-MALLIN KUVAUS

Osallistujat: yhteensä 250 opiskelijaa

Keväällä 2017

  • Koivukylä: 2 ryhmää, yhteensä 40 opiskelijaa (Apaja-malli)
  • Myyrmäki: Kaikki perusopetuksen ryhmät (4) eli 80 opiskelijaa
    • Myyrmäessä: Opiskelijoilla käytössä Apaja-malli, jossa ovat voineet osittain edetä yksilöllisesti erilaisin tehtävin, projektien ja työelämäyhteistyön kautta. Lisäksi 4 opiskelijalla on ollut pidennetty työssäoppiminen, jonka aikana ovat kartoittaneet osaamistaan käytännön työtehtävissä ja tehneet itsenäisesti tehtäviä omaan työhön soveltaen. Osa opiskelijoista kävi myös lähiopetuksessa 1 -2 pvä viikossa yhteisiä tutkinnonosia tekemässä ja osallistumassa ryhmätöihin.

Syksyllä 2017

  • Koivukylä 3 ryhmää eli 60 opiskelijaa (Apaja-malli)
  • Myyrmäki – kaikki perusopetuksen ryhmät (3) eli 70 opiskelijaa (Apaja-malli, jossa painotus siirtynyt enemmän projekteihin. Yksi opiskelija työvaltaisella polulla.)

Prezi: kooste Apajasta

Opiskelijoiden mietteitä Apaja-vuodesta:

APAJA

Download (PPTX, 134KB)

Apaja-projektit

Download (DOCX, 15KB)

Esimerkkiprojekti

Download (DOCX, 13KB)

Projektin suunnittelulomake

Download (DOCX, 13KB)

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALA

Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla joustavia polkuja on kuvattu OTTO, Osaamisperusteisuus työpaikalle tapahtuvaan oppimiseen –hankkeessa. Kuvaukset löytyvät mm. tästä oppaasta Varian internetsivuilta: OSAAMISPERUSTEISUUS TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN

JOUSTAVAT POLUT -työpaja

HUIPPU-hankkeen yhteinen työpaja 8.11.2017 Stadin ammattiopistolla. Lue lisää artikkelista.