Pedagogiset tuutorit

HUIPPU-hankkeen tavoitteena on henkilöstön ohjausosaamisen kehittyminen, tutkinnon osien avaaminen digitaaliseen välineeseen ja joustavien yksilöllisten polkujen mahdollistaminen. Variassa näitä asioita on lähdetty muun hanketoiminnan lisäksi kehittämään ja jalkauttamaan pedagogisten tuutorien (pedatuutorit) toiminnan organisoimisen kautta yhteistyössä ASTE-hankkeen kanssa (ASTE kevät 2017, HUIPPU syksy 2017). Pedatuutorit jäävät osaksi Varian pysyvää toimintaa ja näin osaltaan varmistavat hanketulosten juurtumista oppilaitoksen arkeen.

Pedatuutorit ovat Varian opettajia eri aloilta. Yhdessä apulaisrehtorin kanssa he miettivät, kehittävät ja luovat toiminnan malleja. Pedatuutorit keräävät mielipiteitä, osaamista ja kehittämiskohteita kollegoiltaan omilla aloillaan ja toisaalta vievät tietoa reformista, Varian käytännöistä ja toimintamalleista alojen tiimeihin.

Organisaatio 

Anne Raasakka, apulaisrehtori (pedagoginen johtaminen, reformiin valmistautuminen, pedatuutorien toimenkuva, totsu-ohjeistus ja hyväksyminen)

HUIPPU-hanke: Anna Kepanen (projektivastaava)(hankkeen käytännöt, työajanseuranta / AMOSAA-perehdytys ja lähituki) ja Paula Kilpeläinen (HUIPPU ja ASTE)(reformiin valmistautuminen / AMOSAA-perehdytys ja lähituki)

Opetusalat: pedagogiset tuutorit (resurssi yleensä 80 h/vuosi, 20 h HUIPPU-hankkeesta syksyllä 2017)

Liikenne: Kari Koskela
Leko: Jarmo Kempas
Tekniikka: Liisa Huittinen
Turva: Hannu Harain
Sähkö: Hannele Muhonen
Lisäopetus: Sini Bask
Paka: Anu Salo, Marita Leino
Marata: Tarja Ukonaho ja Milma Immonen (mukana myös Anna Meriluoto ja Harriet Svärd)
Sote: Paula Peitola ja Maija Knutti

PEDATUUTORIN TOIMENKUVA

Toteutussuunnitelmatyö

Yhteistyö tiimeissä, yhteistyön koordinointi, kommenttien kerääminen
Toteutussuunnitelmat AMOSAA-palveluun
Etenemisen kuvaaminen konkreettisina työtehtävinä (esim. Wordiin)
Toteutussuunnitelmat ja tutkinnon osien avaaminen konkreettisiksi työtehtäviksi, tärkeää myös: opettajien kommentit, opiskelijoiden kommentit ja työelämän kommentit

Reformi

Reformikoulutuksen tarpeen määritteleminen, aihealueet (esim. verkko-ohjauskoulutus, henkilökohtaistaminen)
Reformiin liittyvät kysymykset ja niiden kerääminen aloilta (tutkinto- tai alakohtaisesti riippuen montako pedatuutoria alalla on)
Reformikeskustelut ja –koulutukset, Varian käytäntöjen luominen
Opiskelijoiden reformitilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen yhteistyössä tiimin kanssa (apulaisrehtori, opoja, erkkoja, opiskelijatoiminnan koordinaattori)
Reformitiedon ja Varian käytäntöjen vieminen aloille.