Työpaikkaohjaajakoulutus

Yksi Varian kärki HUIPPU-hankkeessa on opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia välineitä ja verkko-oppimista. Hankkeen aikana Varian työpaikkaohjaajakoulutusta kehitetään ja työpaikkaohjaajakoulutukselle luodaan verkkototeutus Verkkovarian sivuille. Koulutuksen kehittämisen yhteydessä uudistetaan myös työssäoppimisen palautelomakkeet.

Lisäksi ohjaus- ja arviointiosaamista kehitetään ottamalla käyttöön digitaalinen ohjaamisen ja palautteen antamisen väline (OPA-väline) (kts. Varian kärki: Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)).

Lisätietoa työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisestä: Paula Kilpeläinen (@eduvantaa.fi) ja Nina Harjulehto (@eduvantaa.fi)

Työpaikkaohjaajakoulutus valmistuu syksyn 2017 aikana. Jo nyt työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaaleja pääse katsomaan osoitteessa: http://www.verkkovaria.fi/tyopaikkaohjaajakoulutus/

Kommentit verkkomateriaalista Ninalle ja Paulalle (kts. yllä).

Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen työpaja 5.4.2017:

Download (PPTX, 144KB)