JOPA – Peruskoulusta joustavasti ammattiin

Jopa

1.3.2016 – 30.6.2017

Noin vuoden mittainen kokonaisuus tuotetaan toteuttamisselvityksenä (feasibility study), jossa perusasteen ja ammattiasteen opettajien sekä yrittäjien välistä yhteistoimintaa oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa pilotoidaan ja testataan.  Tästä kokonaisuudesta vastaa Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Pilotti-toiminnan kohderyhmänä ovat Vantaan Hämeenkylän koulun oppilaat (600-700 oppilasta), joista valitaan pilottiin soveltuvia oppilaita.  Pienryhmien (20), JOPO-ryhmän (10) ja maahanmuuttajien valmistavan ryhmän (10) kaikki oppilaat ovat pilotin piirissä.

Hankkeen toteuttavat Hämeenkylän koulun, Varian ja Mercurian opettajat ja opinto-ohjaajat sekä alueen yrittäjät, jotka tarjoavat nuorelle työpaikkaoppimiseen mahdollisuuden.

Hanke tuottaa työssäoppimiseen liittyvää koulutusmateriaalia Haaga-Helian opettaja- erityisopettaja- ja opinto-ohjaaja –koulutuksiin (yht. 380 koulutuksessa olevaa).  Pilotissa toimivia oppilaita, opettajia ja yrittäjiä kutsutaan kokemuspuhujiksi opettajakoulutusryhmiin. Hankkeen teemat kytkeytyvät suoraan Haaga-Helia AOKK:ssa Suomen Yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettavaan valmennukseen ammatillisten opettajien yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi.

Toteutuksesta vastaavat henkilöt, joilta saa lisätietoja:

Virve Vainio        virve.vainio@haaga-helia.fi       040 5434091  

Kari Viinisalo     kviinisalo@gmail.com              050 5667770