Mitä asioita alamme kehittämään

lark-kuva-infotelkkuun

Arviointilaisuuksissa nousi esille monenlaisia kehittämistä tarvitsevia asioita. Osa niistä oli helppo toteuttaa heti tilaisuuksien jälkeen toiminnasta vastaavan opetusalajohtajan päätöksellä. Osa kehittämistoimenpiteistä vaatii tarkempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua ja toteutusta.

Lisätietoja
Marika Okkonen-Volk (@eduvantaa.fi)
Lea Koskinen (@vantaa.fi)

Opiskelijoiden arvioinnin tulokset

Kymmeniä opiskelijoita osallistui arviointityöpajoihin, joissa käsiteltiin opiskelun ja sen järjestämisen prosesseja. Tilaisuuksien jälkeen arviointiin osallistuneille opiskelijoille lähetettiin koonti arvioinnissa esittel nousseista asioista ja heille järjestettiin palautetilaisuus, jossa tuloksia käsiteltiin.

Lisätietoja 
Lea Koskinen (@vantaa.fi)
Marika Okkonen-volk (@eduvantaa.fi)

Opiskelijoille arviointitilaisuudet syksyllä 2016

talvikkitien arviointi kollaasi
Viikolla 39 toteutetaan Variassa opiskelijoiden LARK-arviointi = laadunarviointi. Arvioinnin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia ja saada opiskelijoiden näkemys Variassa kuvatuista prosesseista.  Arvioitavana on kolme prosessia: Vaihtoehtoiset opiskelumenetelmät, Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä Osaamisperusteinen työpaikalla tapahtuva oppiminen.
Variassa on tarkoituksena jatkaa hyväksi todettua ryhmänedustajamallia. Nämä ryhmänedustajat kutsutaan LARK-arviointitilaisuuksiin. Jokaisesta ryhmästä tulisi siis olla valittuna ryhmänedustaja hyvissä ajoin, myös ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Osallistuville ryhmänedustajille tarjotaan tilaisuudessa kahvit ja pullat 🙂
Arviointitilaisuudet toteutetaan viikolla 39 syksyllä 2016 seuraavasti:
ma 26.9 klo 12.00 -15  Hiekkaharju/palvelualat, kirjasto
ti 27.9 klo 12.30 -15 Myyrmäki, neuvotteluhuone
ke 28.9 klo 12.00 -15 Hiekkaharju/tekniikka, kirjasto
to 29.9 klo 12.00 -15 Aviapolis 
pe 30.9 klo 8.30 -11.30 Koivukylä 
Lisätietoja:  Lea Koskinen (@eduvantaa.fi) ja Marika Okkonen-Volk (@eduvantaa.fi)

Koulutuksen kansallinen arviointikeskus, Karvi (http://karvi.fi/), järjestää valtakunnallisen arvioinnin, jossa koulutuksen järjestäjät arvioivat valtakunnallista oppimistulosten arviointijärjestelmää. Varian tilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.6. kello 8.15 -10.30 Hiekkaharjun yksikön kirjastossa.

LARK -toimintasuunnitelma

image

LARK, Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen -hankkeen tämän vuoden toimintasuunnitelma on pientä säätämistä vaille valmis. Oman toiminnan lisäksi varialaiset osallistuvat aktiivisesti verkoston järjestämiin työpajoihin ja järjestävät kauden viimeisen työpajan marraskuussa.

Toimintasuunnitelma 1 osa Toimintasuunnitelma 2 osa

LARK liikkeelle

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen

Alueellinen LARK – laatua ammatillisen koulutuksen arkeen -hanke on saanut rahoitusta viidennelle kaudelle. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Varia osallistuu hankkeen toimintaan aktiivisesti.

Hankkeen työpajojen aikataulun löydät täältä. 

Lisätietoja

Laila Bröcker (@vantaa.fi)

 

 

Karvin uusimmat arvioinnit löytyvät netistä

28.1.2016 julkistettiin Arviointihankkeiden päätöstilaisuudessa ”Liikettä niveliin, uskallusta uudistuksiin” kaksi  Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamista arviointihankkeista:

Liikettä niveliin – Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuus

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisprosessin arviointi

Tilaisuus kesti n. 4 h ja on katsottavissa www.karvi.fiosoitteesta. Avauksen suoritti opetus- ja kuttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Molemmat arvioinnit ovat sekä kirjallisina julkaisuina että ladattavissa Karvin sivuilta. Kannattaa tutustua!

Tulosrahoitus: Vaikuttavuusmittari

Tulosrahoitus 2011-2016 vaikuttavuusOpetushallitus kerää vuosittain kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä tietoa koulutuksen läpäisseistä ja heidän sijoittumisestaan työelämään ja jatko-opintoihin. Tilastotietoja kerätään useamman vuoden ajalta ja niiden tulokset vaikuttavat oppilaitoksen saamaan tulosrahoitukseen.

Tulosrahoituksessa suurin painoarvo (90%) on vaikuttavuusmittarilla. Lisäksi tuloksellisuusrahoituksessa otetaan huomioon opettajien kelpoisuus ja henkilöstön koulutuksen määrä.