Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus – hankkeessa tapahtunutta

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus – hankkeessa tapahtunutta

Kaikki lähti liikkeelle suunnittelusta…

Heti hankeen alussa käytiin esittäytymässä Vantaan maahanmuuttajapalveluissa, TYPissä ja Tikkurilan Ohjaamossa. Pohdittiin yhteistyökuvioita ja mikä on reitti miten saataisiin asiakkaita polutettua Variaan tutkinnon osia suorittamaan ja oppimaan ammattisuomea. Ohjaamon kanssa tehtävä yhteistyö oli keväällä 2017 navigaatiojaksoille asiantuntijoiden pitämiä teematunteja mm; työelämävalmiuksista työpaikkahaastattelu – tilanteista ja työnhakuun liittyvissä asioissa.  Tammikuussa suunniteltiin hanke yhteistyötä Varian omien hankkeiden kanssa. Hankkeita ovat mm. AIRE-hanke http://www.variaprojektit.fi/aire-aidosti-reformiin/ Nuorelle Ammatti!- hanke http://www.variaprojektit.fi/nuorelle-ammatti. MAHTAVA- hanke http://www.variaprojektit.fi/maahanmuuttajalle/mahtava/ ja Väylä työhön – hanke missä Varia on osatoteuttajana. Jo Variassa päättyneistä hankkeista on otettu hyväksi havaittuja kokemuksia tämän hankkeen navigaatiojaksoja ja rakennetta suunniteltaessa. Päättyneitä hankkeita ovat Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) http://www.variaprojektit.fi/nuorten-aikuisten-osaamisohjelma-hakeva-ja-tukeva-toiminta/, Oppisopimus ennakkojakso – hanke http://www.variaprojektit.fi/hankkeet/oppisopimuksen-ennakkojakso/ . Linkeistä voi lukea lisää hankkeista.

Yllä kuva otettu Maahanmuuttaja palveluiden ulko-ovesta

Heti hankkeen alussa (tammikuu) saatiin käynnistettyä ryhmämuotoisena kokeiluna sosiaali- ja terveysalan Kasvun tukeminen ja ohjaus -tutkinnon osan valmistavan koulutuksen ryhmä. Ryhmässä on kehitelty ammattisuomen ja ammattiaineiden yhteisopettajuutta ja S2 opettaja on käynyt myös työssäoppimispaikoilla seuraamassa ja kehittämässä ammattisuomen opettamista asiakaslähtöisesti.

Kuvassa yllä Sosiaali- ja terveysalan hankeryhmän ”äiti” Anna Surakka ja ryhmän opiskelijoita.

17.1.2017 järjestettiin Maahanmuuttaja hankkeen toimijoille ”Kick off” Finlandiatalolla. Linkissä lisää tapahtumasta. http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/3652024/Ohjelma_Kotouttaminen_on_kumppanuutta_17.1.2017.pdf/3cc45fde-6091-4142-93aa-55e760e2e7b4

Puheenvuoroista nousi esille Startup Refugeesin toiminnanjohtajan Camilla Nurmen esittely yrityksen toiminnasta ja millaisia mahdollisuuksia järjestö on mahdollistanut maahanmuuttajille. Mietimme millainen voisi olla Varian tapa osallistua SR toimintaan. Ammattikorttikoulutusta ehkä? Linkistä voi lukea lisää Starup Refugeesin toiminnasta. http://startuprefugees.com/faq. Tapahtumassa verkostoiduttiin esim. Tsemppari- hanketoimijoiden kanssa.

Yhdessä koulutustakuuseen – hankkeen seututilaisuus 25.1.2017 kello 8.30 -12.00 Koivukylä Variassa esiteltiin Varian maahanmuuttaja hankkeet ensimmäistä kertaa yleisölle. Kuvassa hanketta esittelee projektivastaava Hanna Kontio.

31.1.2017 järjestettiin Work up! Multicultural Working Life, #Työelämä2020 iltapäivä Vanhalla Ylioppilastalolla. Tilaisuudessa esiintyi mm. Aulikki Sippola, FIPS monimutoisuusjohtamisen asiantuntija, ”Diversity is a fact, inclusion is a choice” – puheenvuorollaan, missä pohdittiin yrityksen mukautumista monikulttuurisiin työyhteisöihin ja työkulttuurin muutoksien tarpeesta kysyntään. Paneelikeskustelussa oli mukana vuoden 2016 pakolaismies Ali Giray, joka kertoi yrittäjyyspolusta maahanmuutajana Suomessa. Voit lukea lisää Alista linkissä http://pakolaisapu.fi/2016/04/06/vuoden-pakolaismies-2016-ali-giray/ Katso alla olevan linkin videot monikulttuuristen yritysten päivittäisestä toimivasta työympäristöstä.  http://tyoelama2020.fi/ajankohtaista/tapahtumat/work_up!/multicultural_working_life ja vielä linkki videoon tapahtumasta. https://tem.videosync.fi/2017-01-31-workup?seek=130

Silkkiportin toimintakeskuksen toimintaan tutustuttiin Monimies-verkoston tapaamisessa ja Silkkiportin toimintaan käytiin tutustumassa ja samalla pohdittiin miten voitaisiin Silkkiportin asiakkaita ohjata Variaan tai olisiko Varian hankkeessa opiskelijalle mahdollista esim. työssä oppimiseen Silkkiportissa. Silkkiportin ”äidin” Alemach G, Mihaelin kanssa on sama päämäärä—asiakkaiden eteenpäin ohjaaminen.  Tietoja Silkkiportista löytyy linkistä: http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/maahanmuuttajille/vapaa-ajantoiminta/silkinportin_toimintakeskus.   Monimiesverkoston muita jäseniä ovat: Vantaan seurakunnat, Safe-team, Liikkukaa Ry, http://www.moniheli.fi/jaseneksi/jasenjarjestot-members/liikkukaa-ry-sports-for-all-ry/ Linkistä mielenkiintoisia vaihtoehtoja mahanmuuttajille liikkumiseen.

Helmikuussa hakkeessa tavattiin Milla Mäkilä kanssa tavattiin ja ynnättiin Vantaan kolmannen sektorin toimijoita. Milla toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Vantaan kaupungilla. Milla puuhaa myös Monimiesverkostossa aktiivisesti. Kolmannen sektorin toimijoiden kuten R3, MONEK, SORASOD, MONIKA naiset kanssa ja Töissä Suomessa hankkeeseen kuuluvan Vantaan Venäläinen Klubin tiloissa kävimme esittelemässä hankkeita.

Kuvassa yllä Varian edustajina Anne Manninen Logistiikan opetusalalta ja Hanna Kontio. Takana oikealla keskustelua ohjaa Kotona Suomessa hankkeen Svetlana Tchistiakova. Mukana Variasta olivat myös Hannu Harain turva-alalta, Tuomas Kataja rakennusalalta sekä Yritystoiminnan suunnittelun opettaja Mika Orenius. Hanketiimi kävi tutustumassa Auramon Vastaanottokeskukseen. Yhteistyönä aloitettiin Vokkilaisten TET-jaksot Varian maahanmuuttaja hankkeessa. Ensimmäinen TET- jaksolainen oli maalis-huhtikuun tiimin mukana ja kokemus oli molemmin puolin loistava. Rezai oli loisto tyyppi ja toivotaan että saamme hänet joskus Variaan opiskelemaan.

Helmikuusta sovittiin eri koulutusalojen opetusalajohtajien kanssa mahdollisista tarjottavista koulutuksista. Koulutusaloiksi päätettiin valita logistiikan alan, hotraca-ala, elintarvikeala, hiusala, rakennusala, maalausala, vaatetusala ja turva-ala. Koulutustarjonta perustui työvoimapoliittisesti tärkeisiin koulutuksiin. Hankkeessa tehdään kaikista valituista tutkinnon osista osaamisentodistuksia, mitkä ovat hyödyllisiä apuvälineitä opiskelijalle, työpaikalle ja viranomaistaholle (TE-toimisto).

Suunnitelmat ja koulutusten toteuttaminen käynnistettiin ja hanketiimiin saatiin uusia toimijoita ohjaamaan, henkilökohtaistamaan ja opettamaan. Hankkeessa tarjottavista valmistavista koulutuksista on tehty Tuotekortit. Kortit löytyvät linkistä:

Kuvassa vasemmalta: Yuru S2 ope, Hanna projektivastaava, Timo ohjaaja, Hanna projektityöntekijä, Tuomas ohjaaja, Piia on MAHTAVA-hankkeen projektinvastaava ja oikealla Montse Väylä Työhön- hankkeen S2 ope.

Toimitusjohtaja Marketta Korhosen, Vantaan Uusyrityskeskuksesta kanssa keskusteltiin hankkeessa uutena innovaationa toteutettavaan maahanmuuttajille suunnatun Yritystoiminnan suunnittelun- tutkinnon osan toteutukseen liittyvästä mahdollisesti yhteistyöstä.  Uusyrityskeskus tulee mukaan siinä vaiheessa kun opiskelijalla on toimivaksi havaittu liikeidea. Uusyrityskeskus auttaa myös ”Mentor-yrittäjiä” kurssilaisille heidän omalta alaltaan tukemaan tulevia Vantaalaisia yrittäjiä. Yritystoiminnan suunnittelusta lisätietoja antaa Mika Orenius mika.orenius@eduvantaa.fi.

Tsemppari-hankkeen kanssa tavattiin helmikuussa ja sovittiin yhteistyökuvioksi navigaatiojaksolle luennon pitämistä työelämä- teemalla. Tsemppari-hankkeen kanssa pohdittiin yhteistä huolta; aikuisia maahanmuuttajia joilla on oppimisen haasteita. Mihin heidät ohjataan? Tämä päätetiin ottaa yhteiseksi agendaksi. Voit lukea lisää Tsemppari – hankkeesta linkistä http://hakunila.org/tsemppari-hanke

Hankkeelle päätettiin ottaa TULKA-palvelun pilotti-kokeilu. Kieliksi valittiin arabia, persia, dari, sora ja venäjä. Tästä linkistä voit tutustua TULKA-palveluun tarkemmin http://tulka.com/premium/

Megarekry – tapahtuma 16.2.2017 kello 10-15 Flamingossa osallistui hankkeesta rakennus-, logistiikan ja hotraca-alan opettajat. Yhteydenottopyyntöjä saatiin paljon ja hyviä kontakteja koto-kouluttajiin ja työelämän edustajiin hankelaisten työssä oppimispaikkoja ajatellen. Koto-kouluttajien kanssa sovittiin erillisiä tapaamisia heillä ja Varissa.

Urabaari-tapaamissa on oltu myös aktiivisesti mukana, Verkostossa on mm. Keskuspuiston, Keudan, TTSn, Stadin aikuisopiston, Omnian, Amiedun, Edupolin opinto-ohjaajia, Helsingin ja Vantaan Ohjaamoista ja Erilaistenoppijoiden liitosta. Tilaisuuksissa kerrotaan alkavista koulutuksista ja pohditaan miten voitaisiin enemmän tehdä yhteistyötä opiskelijoiden ohjaamisessa.

Mielenkiintoinen iltapäivä oli Maahanmuuttajat ja digitaalinen kansalaisuus– työpaja Espoon Entreisessä 10.3. Puheenvuorot näet tästä linkistä: http://www.digistifiksu.fi/?userLang=fi Tilaisuudessa verkostoiduttiin Laurean AMK Tikkurilan toimipisteessä työskentelevään Minttu Rädyn kanssa ja sovittiin syksylle 2017 yhteistyötä Laurean ja Varian maahanmuuttaja hankkeiden välillä.

Maaliskuussa alkoi ensimmäinen navigaatiojakso. Jaksolle osallistui 9 henkilöä ja navigaatiolaisia kiinnostavia koulutuksia on logistiikanala, hiusala, hotraca-ala sekä rakennusala. Kansalisuuksia oli mm. Thaimaasta, Bulgariasta, Irakista; venäjältä ja Kuubasta. Jaksoja alkoi myös huhti- ja toukokuussa.

Kuvakollaasi Navigaatiojakson ensimmäisestä päivästä 8.3.2017

Kuvassa oikealla ylhäällä Hanke-tiimiläisiä Timo Shepstone toimii ohjaajana timo.shepstone@eduvantaa.fi

Yury Andreev toimii S2 opettajana yury.andreev@eduvantaa.fi

Tuomas Kataja toimii ohjaajana tuomas.kataja@eduvantaa.fi

Montserrat Compte Vantaan Aikuisopistosta toimii S2 opettajana

Montserrat.compte@vantaa.fi  ja

Anna-Riikka Rasa toimii S2 opettajana annariikka.rasa@eduvantaa.fi
14.3 – 15.3.2017 oli Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa – Epalen järjestämä seminaari Helsingin Hilton Strandissa . Seminaarin tavoitteen oli vastata kysymyksiin Miten saadaan ammatilliseen koulutukseen siirtymät sujuviksi? Miten varmistamme tarvittavan osaamisen ja työllistymisen? Miten ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen? Kuinka varmistetaan ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaaminen muutoksen jälkeen?  Seminaaripäivien teemoja oli Maahanmuuttajien määrän kehitys ja osallistuminen ammatilliseen koulutukseen, opiskelijavalintauudistukset maahanmuuttajien kannalta ja
esimerkkejä osaamisen kehittämisen menetelmistä ja välineistä. Seminaari oli oivallinen paikka verkostoitumiseen ja Hankkeesta seminaariin osallistuivat Anna Surakka sote-alan opettaja ja Hanna Kontio hankkeen projektivastaava. Varian Suomen ammattikielen integrointia opetukseen ja asiakaslähtöinen poluttaminen kiinnosti kovasti ”kehäkolmosen tuolla puolella” olevia koulutuksen tarjoajia, joille maahanmuuttaja opiskelijat eivät ole ollut isossa osassa opetusta. Hanke-toimijoita pyydettiin vierailulle syksyllä Poriin ja Kotkaan, esittelemään toimivia tapoja opetuksen järjestämiseen.

Kuva alla Seminaarin avauspuheenvuoron piti Olli-Pekka Heinonen

https://teurastamo.com/tapahtuma/stadin-rekryfestarit/ Käytiin verkostoitumassa ravintola-alan messuilla ravintola-alan yrittäjiin ja Fazer Amican kanssa tavattiin Variassa ja pohdittiin hankkeessa opiskelevien opiskelijoiden mahdollisuutta työssä oppimiseen ketjun eri ravintoloissa pk seudulla.

Maaliskuussa meillä oli vieraita Italiasta ”Early immigant” – toimijoita. Hankkeet esiteltiin englanniksi ja hankkeen ideat ja tehdyt asiat kiinnostivat italialaisia opettajia.  Alla kuvassa Leea Valma- opettaja kertoi tavoista ja käytänteistä miten opetetaan heikolla suomenkielellä tulevia ja Hanna kertoili hankkeessa toteutettavasta osaamisen tunnistamisesta ja miten esim. työsaleissa opetetaan suomenkieltä. Kuvassa oikealla Anssi VRROBOTIIKKA – hankkeesta ja Piia MAHTAVA- hankkeesta opstavat italialaisia Seppo-pelin kiehtovaan maailmaan.

Maaliskuussa saatiin todellinen vahvistus Varian maahanmuuttajatiimiin Suvi Kytöharju sivistystoimista. Nyt saatiin ”suora yhteys ja pää auki” Vantaan muihin toimijoihin.

28.3. Kauppakamari järjesti ”Kansainvälistyvät työmarkkinat – rakennus ja tekniikan ala”- aamupäivän Amiedun Taitotalossa. Teemana oli alan jatkuva kansainvälistyminen ja mitä uutta osaamista se tuo työmarkkinoille. Uuden osaamisen mukana tulee yrityksiin merkittävää kasvua ja kansainälistymise mahdollisuuksia. Aamupäivässä kuultiin esityksiä myös ulkomaalaisen työvoiman vaikutuksesta yrityksiin ja suomalaisiin työyhteisöihin ja miten löydetään vieraskieliset työntekijät. Tilaisuudessa esieltiin Amiedun osaamisen tunnistamisen – mallia, missä oli samoja elementtejä Varian kanssa. Linkistä löytyy tutkimuksia ja artikkeleita maahanmuuttajien työ http://www.culturas.fi/tutkimuksia-suomen-venajankielisista.

Huhtikuussa järjestettiin kaksi ”Timantinhiontaa” Hoffstedin –teorian mukaan Varian henkilökunnalle. Ensin hiottiin hanketiimissä timantteja ja muu henkilökunta hio Mika Oreniuksen johdolla 26.4.2017. Linkissä lisää Hoffstedin teorista. https://tutkimuskammio.wordpress.com/2012/05/17/hofsteden-kulttuurivertailu/  Hanke -toimijoita kävi myös Projektipäällikkö valmennuksessa, Osaamisen tunnistamisen – koulutuksessa ja Maahanmuuttajat erityisoppijana.

Kuva yllä Varian Hiekkaharjun toimipisteestä 18.5.2017

Arffman Consutingin kanssa aloitettiin yhteistyö asiakkaiden jatkopoluttamisesta Variaan. Hankelaiset kävivät esittelemässä alkavaa koulutustarjontaa Arffmanin Vantaan Koivuvaaran toimipisteessä ja vastaavasti

Arffmanin syksyllä opintonsa päättäviä ryhmiä kävi Hiekkaharjun toimipisteessä huhtikuussa kahtena päivänä. Tapahtumat olivat erittäin onnistuneita ja asiakas- ja hankelaisten palautteen perusteella tapahtumia päätettiin jatkaa ja järjestää syksyllä uudelleen.

4.5 kokoontui Vantaan kaupungintalolla Maahanmuuttajien työllisyys- ja koulutusverkoston kokous. Kokouksessa Varian maahanmuuttaja hankkeet pääsivät hyvin esille ja kovasti oltiin kiinnostuneita tarjonnastamme. Paikalla oli henkilöitä mm. työllisyyspalveluista, Nicehartsista, Ohjaamosta, R3sta, Variasta, monika-naisista, TE-toimistosta, Silkkiportista, Kotona Suomessa- hankkeesta, Tsemppari-hankkeesta, Sorasodista, monikulttuurisuusasioista, Vantaan Koutsista, Osaavat naiset- hankkeesta ja Vantaa infosta.

Kuvassa yllä Piia MAHTAVA- hankkeesta ja Hanna MAO – hankkeesta esittelevät Varian maahanmuuttaja hankkeita aamiaisbrunssilla.

Hankkeella oli Hotraca-opettajia benchmarkkaamassa Oulusta. Vieraille esiteltiin hankkeet ja käytiin vilkasta keskustelua miten maahanmuuttajat integroidaan ja integroituu normaaliin ammatilliseen oppilaitokseen. Osaamisen tunnistaminen avattiin Oululaisille myös, ja siitä oltiin kovasti kiinnostuneita.

Huhtikuun alussa (3.4.2017) alkoi osaamisen tunnistaminen rakennusalalla muurauksen – valinnaisen tutkinnon osan sisällön mukaan. Rakennusalan opinnot jatkuvat 1.8.  Kuva alla: Stefan ja Mohamed muuraamassa muuraushallissa Hiekkaharjun toimipisteessä.

Toukokuussa alkoi Työturvallisuus – erikoisnavigaatio ja Hotelli-, ravintola- ja catering-alan, Elintarvikealan ja hygieniaosaamisen perusteita keittiössä. 29.5 aloittaa hiusalan hankeryhmä navigaatiojaksolla ja se kestää 30.6 saakka. Väissä vietetään kesälomaa ja opinnot jatkuvat 1.8. Ryhmiin mahtuu vielä, linkissä hakulomake: https://varia.fi/fi/hae-opiskelemaan/koulutukset/mava-koulutus

Kuvassa alla hiualan navigoijia.

Toukokuussa alkoi myös Yritystoiminnan suunnittelun opinnot. Opinnot jatkuvat syksyllä 14.8 alkaen, sinne on haku auki nyt osoitteessa: https://varia.fi/fi/hae-opiskelemaan/koulutukset/mava-koulutus/yritystoiminnan-suunnittelu-maahanmuuttajille

Kuvassa yllä Varian ensimmäisiä hankkeen yritystoiminnan suunnittelu- tutkinnon osan opiskelijoita. Lisätietoja Yritystoiminnan opinnoista antaa mika.orenius@eduvantaa.fi

https://varia.fi/fi/hae-opiskelemaan/koulutukset/mava-koulutus. Lisätietoja koulutuksista antaa hanna.rantala2@vantaa.fi