Nuorelle ammatti!

Nuorelle ammatti -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan yhteistyöhanke, jossa kehitetään yhteisiä oppimisympäristöjä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Varian ammatillisen koulutuksen ja Vantaan nuorten työpajatoiminnan välillä sekä opinnollistamisen keinoin tehdä näkyväksi sitä ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, jota työpajoilla voidaan kartuttaa.

Opinnollistamisessa verrataan työpajoilla kertyvää osaamista ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Tämä työ toteutetaan yhteistyössä kunkin ammattialan ammatillisen opettajan ja pajaohjaajien kanssa.

Hankeen aikana toteutetaan työpajojen oppimisympäristön tunnistamiset sekä laaditaan työpajoille opinnollistamisdokumentit, opinnollistamisen prosessikuvaus sekä kuvataan yhteistyölle laadittu toimintamalli.

Hankeen toiminnan avulla luodaan nuorille joustavia ja vaihtoehtoisia väyliä hankkia tutkinnon perusteiden mukaista osaamista työvaltaisin menetelmin, madalletaan kynnystä hakeutua ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi, edesautetaan työpajoilla toteutettavien työssäoppimisjaksojen sisällön ja tavoitteiden asettamista sekä luodaan välineitä osaamisen tunnistamiseen.

Lisätietoja hankkeen www-sivuilta ja vetäjältä:

Hanna Rantala
hanna.rantala2@vantaa.fi
040 538 5586