Nuoria osaajia työmarkkinoille

Ajankohta                         28.4.2015 – 31.12.2016

Rahoittaja                         Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit         Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Vantaan toimipisteen yrityspalvelut, Helsingin seudun                         kauppakamari, Vantaan toimisto, Vantaan Uusyrityskeskus ry, Vantaan Yrittäjät ry, muut koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset, Vantaan kaupunki (Konserni- ja asukaspalvelut ja                                               sivistystoimi)

_______________________________________________________________________________________

Kohderyhmä

  • Alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa

Tavoitteet

1. Tehdä tunnetuksi oppisopimus- ja aikuiskoulutusta yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen ja päivittämisen apuvälineenä sekä työttömän työnhakijan työllistymiseksi

2. Aktivoida työnantajia kehittämään erityisesti nuorten työntekijöiden osaamista tarjoamalla heille mahdollisuus suorittaa yrityksen ja työntekijän tarpeita palveleva ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa

3. Tavoittaa yritykset, joilla on työvoimapulaa ja tarve rekrytoida työntekijöitä

4. Madaltaa työnantajan kynnystä kohderyhmään kuuluvan nuoren palkkaamiseen oppisopimuksella ja palkkatuella

5. Rakentaa Vantaan ammattiopisto Varian yhteistyökumppaneiden kanssa konkreettinen toimintamalli, jolla tuetaan nuorten ammatillisen osaamistason kohottamista ja nuorten työllistymistä.

Yhteyshenkilö

Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuispalvelut
Aikuiskoulutuspäällikkö Helena Koivisto
helena.koivisto@vantaa.fi, puh. 043 825 7502