Ohjaamisen ja palautteen annon väline (OPA)

Variassa avataan tutkinnon osien sisältöjä digitaaliseen välineeseen, joka mahdollistaa tutkinnon osan etenemisen kuvaamisen konkreettisina työtehtävinä, opiskelijan oman etenemisen seurannan sekä opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjaustyön ja palautteen antamisen yhdessä paikassa. Variassa pilotoitava palvelu on Workseed ja se tulee aluksi käyttöön neljällä alalla kahdessa eri hankkeessa.

  • ASTE: logistiikan ala
  • HUIPPU: autoala, ICT-ala ja sosiaali- ja terveysala

Lue lisää Workseedin käyttöönoton taustoista ASTE-hankkeen sivuilta.

Workseedistä löytyy lisätietoa mm. täältä: https://www.workseed.fi/cloud-benefits.html#documentation

| | | Next → | Single Page