Strategia 2016-2017

 

Strategisten valintojen sisälläkin on tehtävä valintoja sen suhteen, mihin tavoitteisiin resurssit ja toiminta keskitetään. Seuraavaksi siis pohditaan sitä, mitkä ovat ne keskeiset asiat, joissa meidän on onnistuttava seuraavan kahden vuoden aikana. Ja katsotaan vähän kauemmaksikin: mitkä ovat tavoitteemme vuoteen 2020 mennessä?

Strategiset valinnat

Vision työstämisen jälkeen pohdittiin, minkälaisilla strategisilla valinnoilla tavoitteisiin voidaan päästä. Opettajien Padlet alustoille tekemät kommentit kerättiin ja tiivistettiin kolmen keskeisen tavoitteen alle.

kollaasi koulutusopäivästä

Arvojen pohtimiseen tarvitaan koko henkilöstön työpanosta, muuten ne eivät muutu arkipäivän toiminnaksi. Henkilöstön koulutuspäivänä 19.8. kaikki osallistujat miettivät kaupungin arvoja Varian näkökulmasta.

Strategiatyöskentely aloitettiin johtoryhmän kesäkuun strategiapäivässä. Työstämiseen saatiin lisämateriaalia henkilöstön aloituspäivän arvokeskustelusta kerätystä materiaalista. Seuraavana vaiheena on vision työstäminen yhdessä opettajien kokouksissa ja muissa henkilöstön kanssa pidettävissä palavereissa.