TYKKI – Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen

Vantaan ammattiopisto Varia verkostokumppanina.


Ajankohta                          1.12.2016 – 31.12.2017

Rahoittaja                          Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori                   Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Koordinaattorin sivulle pääset tästä

Kumppanit                        Helsingin kaupunki/ Stadin ammattiopisto, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia / Oppisopimus- ja työelämäpalvelut


Hankkeen tavoitteet

  1. Kehittää koko koulutusorganisaation henkilöstön työelämäosaamista
  2. Kehittää ja monipuolistaa koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa työelämälähtöisemmäksi

Varian kärkitavoite

Luodaan alueellinen työelämäyhteistyön toteuttamisen malli, jonka avulla Varian tuottamat palvelut vastaavat tarkoituksen mukaisesti alueen yritysten tarpeisiin ja odotuksiin sekä parantavat yritysten kilpailukykyä ja työntekijöiden osaamista

 

Toimenpiteet 2017 

  1. Varian työelämäpalveluiden organisointi ja asiakkuustyön kehittäminen
  2. Varian asiakkuusvalmennus 2017 (03-12/2017)
  3. Kumppanuussopimusten solmiminen ja kumppanuuksien hoito
  4. Neuvottelukuntien ja yritysten kevätseminaari 27.4.2017
  5. Neuvottelukuntatyön kehittäminen
  6. Varian palveluiden tuotteistaminen (03-12/2017)

Varian oppisopimus- ja työelämäpalveluiden sivulle pääset tästä

Yhteyshenkilöt:

Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelut

Aikuiskoulutuspäällikkö Helena Koivisto p. 043 825 7502

Projektipäällikkö Keijo Mikkonen p. 050 312 1755

etunimi.sukunimi@vantaa.fi