Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointitilaisuus Varian osalta järjestettiin 1.6. 2016 Hiekkaharjun toimipisteessä.

Oppimistulosten arviointi

Oppilaitostasolla kehittämiskohteeksi nostettiin itsearviointitulosten suunnitelmallinen käsitteleminen, kehittämiskohteiden valitseminen ja kehittämisen toteutumisen seuranta. Suunnitelmallisuutta lisäisi tutkinnoittain nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaisivat tulosten hyödyntämisestä. Variassa vastuuhenkilöitä voisivat olla esimerkiksi koulutusvastaavat opetusalajohtajien lisäksi.

| | | Next → | Single Page