ASTE – asennetta tekoihin

Tavoitteet

ASTE-hankkeessa Varian toimintaa suunnitellaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Koko henkilöstö osallistuu suunnitteluun ja muutoksien toteuttamiseen. Hankkeen aikana Variassa järjestetään erilaisia toiminnallisia koulutustilaisuuksia, keskustellaan tiimeissä, järjestetään pedacafeita ym. Myös työelämän kumppaneita ja opiskelijoita on kehittämisessä mukana. Toimenpiteet tehdään reformin aikataulun mukaisesti.

Keskeisenä tuotteena laaditaan toteutussuunnitelmissa kuvatuista työprosesseista työn eteneminen digitaaliseksi ohjaamisen ja palautteen antamisen välineeksi. Se toimii oppimisen, opiskelijan itsearvioinnin, ohjaamisen ja palautteen antamisen välineinä. Hankkeessa väline kehitetään logistiikkalan pakollisiin tutkinnon osiin, mistä saadun kokemuksen pohjalta digitaaliset palautteen antamisen välineet tehdään Varian kaikkiin tutkintoihin.

Hankekumppanit

Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto. Muita kumppaneita ovat Kainuun ammattiopisto (KAO), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY), Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO) ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU).

| | | Next → | Single Page