Elwis -sähköauto projekti

Pienoissähköautot käyttävät mobiilia

Vantaan ammattiopisto Varian Ojahaantien toimipisteessä opiskelijat rakentavat opintojensa aikana projektityöskentelynä pienoissähköautoja ja sähkökartingautoja. Elwis-projektissa ovat mukana tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelijat. Projektissa opiskellaan suurin osa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon perusopinnoista. Samalla opiskelijat perehtyvät monipuolisesti myös muihin sähkötekniikan alan osa-alueisiin, kuten erilaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin ja mobiilisovelluksiin. Valmiita sähköautoja on tarkoitus liikutella uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäen ja eri mobiilisovellusten avulla seurataan mm. auton nopeutta, akun kulutusta ja ohjausjärjestelmien toimivuutta.

Elwis-projekti on teknologiateollisuuden rahoittama opetuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on sähkötekniikan opetuksen kehittäminen toisella asteella. Projektia vetää Vantaan ammattiopisto Varia ja mukana hankkeessa ovat Espoon seudunammattiopisto Omnia ja Stadin ammattiopisto. Projektin suunnittelu alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu ainakin vuoden 2015 loppuun. Projektin nettisivuihin voi tutustua osoitteessa www.elwis.fi.

| | | Next → | Single Page