VRobotiikka360

VRobotiikka360 on ammatillisen toisen asteen reformia tukeva hanke. Se käynnistyi marraskuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tavoitteena on kokeilla virtuaalitodellisuuden, robotiikan ja 360-oppimisympäristöjen hyödyntämistä oppimisessa. Tavoitteena on myös tukea näihin teknologioihin liittyvän oppimisen ja teknologiayrittäjyyden ekosysteemiä eli verkostoa.

Varia toimii hankkeessa osatoteuttajana Omnian koordinoidessa hanketta. Varian tavoitteet hankkeessa ovat:

 • Robotiikkakurssin pitäminen sekä nettikurssin julkaisu
  • http://moodle.verkkovaria.fi/ -> Kurssit -> Robotiikka
 • Tutustuminen eri alojen VR-sisältöihin ja niiden kokeilu
  • Seuraavat suunnitelmat VR-sisällöistä (huhtikuu 2017):
    1. Autoalan projekti; Jakopään remontti
    2. Sote Kotihoidon projekti: verenpaineen mittaus yms.
    3. Marata-alan projekti: tunnistuspeli
    4. Pintakäsittelyn projekti
    5. Logistiikan projekti: trukin ajoonlähtötarkastus
  • 360-sisältöjen tekeminen eri opetusaloilla

   

  | | | Next → | Single Page