Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)

Digitaalinen etenemisen seuranta, ohjaus ja palautteen antaminen

Yksi Varian kärki HUIPPU-hankkeessa on osaamisen kuvaaminen selkeinä työtehtävinä tutkinnon osittain digitaaliseksi ohjauksen välineeksi. Variassa tätä työtä tehdään yhteistyössä ASTE-hankkeen kanssa. Huhtikuussa 2017 käyttöön otettiin Workseed-alusta tutkinnon osien avaamiseen, ohjaamiseen ja palautteen antoon (OPA). Workseedissä opiskelija seuraa omaa etenemistään. Myös työpaikkaohjaajat ja huoltajat pääsevät seuraamaan etenemistä. Keväällä 2017 aloitettiin tutkinnon osien sisältöjen avaaminen konkreettisiksi työtehtäviksi Workseediin. Varsinainen pilotointi opiskelijaryhmien kanssa aloitettiin syksyllä 2017. Mukana sosiaali- ja terveysala, hotelli-, ravintola- ja catering-ala, autoala ja ICT-ala (HUIPPU) sekä logistiikan ala (ASTE). Variassa on lisäksi käytössä ePerusteet palvelun tarjoama AMOSAA-työkalu oppilaitoskohtaisten tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen ja julkaisuun.

HUIPPU-hankkeen tutkinnon osien avaukset

Toteutussuunnitelmat julkaistaan Opetushallituksen AMOSAA-palvelussa sitä mukaa kun ne Variassa hyväksytään. Muiden hankeopettajien lisäksi mukana toiminnassa ovat Varian pedagogiset tuutorit. Opettajien tueksi tehtiin ohje toteutussuunnitelman työstämiseen. Oppilaitoksen omat opetussuunnitelma/toteutussuunnitelmat löytyvät ePerusteet-sivuilta Ammatillinen koulutus -osiosta aina kyseisen ammatillisen perustutkinnon kohdalta.  Tutkinnon osat on avattu konkreettisiksi eteneviksi työtehtäviksi ja etenemisen seurannan, ohjaamisen ja palautteen antamisen välineenä on hankkeessa käytetty Workseediä. Alla tutkinnon osien avaukset aloittain.

Autoalan perustutkinto

Auton tai moottoripyörän huoltaminen (piltoissa 20 opiskelijaa)

| | | Next → | Single Page