Pedagogiset tuutorit

HUIPPU-hankkeen tavoitteena on henkilöstön ohjausosaamisen kehittyminen, tutkinnon osien avaaminen digitaaliseen välineeseen ja joustavien yksilöllisten polkujen mahdollistaminen. Variassa näitä asioita on lähdetty muun hanketoiminnan lisäksi kehittämään ja jalkauttamaan pedagogisten tuutorien (pedatuutorit) toiminnan organisoimisen kautta yhteistyössä ASTE-hankkeen kanssa (ASTE kevät 2017, HUIPPU syksy 2017). Pedatuutorit jäävät osaksi Varian pysyvää toimintaa ja näin osaltaan varmistavat hanketulosten juurtumista oppilaitoksen arkeen.

Pedatuutorit ovat Varian opettajia eri aloilta. Yhdessä apulaisrehtorin kanssa he miettivät, kehittävät ja luovat toiminnan malleja. Pedatuutorit keräävät mielipiteitä, osaamista ja kehittämiskohteita kollegoiltaan omilla aloillaan ja toisaalta vievät tietoa reformista, Varian käytännöistä ja toimintamalleista alojen tiimeihin.

Organisaatio 

| | | Next → | Single Page