Työpaikkaohjaajakoulutus

Yksi Varian kärki HUIPPU-hankkeessa oli opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia välineitä ja verkko-oppimista. Hankkeen aikana Varian työpaikkaohjaajakoulutusta kehitettiin ja työpaikkaohjaajakoulutukselle luotiin verkkototeutus Verkkovarian sivuille. Koulutuksen kehittämisen yhteydessä uudistettiin myös työssäoppimisen palautelomakkeet. Varian nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tiimi linjasi työpaikkaohjaajakoulutuksen prosessin ja aloilta sovittiin koulutuksen vastuuhenkilöt.

Opettajien ohjauskoulutusosaamista kehitettiin vertaismentoroinnilla. Kokeneet työpaikkaohjaajakouluttajat perehdyttivät uusia opettajia koulutukseen. Lisäksi tehtiin ohjeistus “Ohjeita kouluttajalle top-ohjaajakoulutuksen tehtävien suorittamiseen verkossa”. Hankkeen aikana n. 10 osallistujaa aloitti työpaikkaohjaajakoulutuksen Verkkovariassa. Mukana oli niin opiskelijoita kuin työelämän edustajiakin.

Lisäksi ohjaus- ja arviointiosaamista kehitettiin ottamalla käyttöön digitaalinen ohjaamisen ja palautteen antamisen väline (OPA-väline) (kts. Varian kärki: Digitaalinen ohjaamisen väline (OPA)).

| | | Next → | Single Page