JOPA – Peruskoulusta joustavasti ammattiin

Jopa

1.3.2016 – 30.6.2017

Noin vuoden mittainen kokonaisuus tuotetaan toteuttamisselvityksenä (feasibility study), jossa perusasteen ja ammattiasteen opettajien sekä yrittäjien välistä yhteistoimintaa oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa pilotoidaan ja testataan.  Tästä kokonaisuudesta vastaa Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Pilotti-toiminnan kohderyhmänä ovat Vantaan Hämeenkylän koulun oppilaat (600-700 oppilasta), joista valitaan pilottiin soveltuvia oppilaita.  Pienryhmien (20), JOPO-ryhmän (10) ja maahanmuuttajien valmistavan ryhmän (10) kaikki oppilaat ovat pilotin piirissä.

| | | Next → | Single Page