Nuorelle ammatti!

Nuorelle ammatti -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan yhteistyöhanke, jossa kehitetään yhteisiä oppimisympäristöjä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Varian ammatillisen koulutuksen ja Vantaan nuorten työpajatoiminnan välillä sekä opinnollistamisen keinoin tehdä näkyväksi sitä ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, jota työpajoilla voidaan kartuttaa.

Opinnollistamisessa verrataan työpajoilla kertyvää osaamista ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Tämä työ toteutetaan yhteistyössä kunkin ammattialan ammatillisen opettajan ja pajaohjaajien kanssa.

| | | Next → | Single Page