Oppimobiili -hanke

Oppimobiili -hanke kuului valtion nuorisotakuun toimesta käynnistettyihin nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelmaan. Hankkeen (2014-2016) tavoitteena oli kehittää digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja ja välineitä sekä oppimisympäristöjä.

Hankkeessa on toteutettu n. 40 verkkototeutusta sekä yhteisiin että ammatillisiin tutkinnonosiin. Näitä verkkosisältöjä on ollut pilotoimassa hankeaikana yli 365 opiskelijaa ja osa opiskelijoista on opiskellut tutkinnon osia myös työssäoppimisen aikana. Hankkeessa on ollut eri alojen yrityksiä mukana yhteensä yli 50. Tutkinnon osien verkkosisältöjä on tuotettu Varian ammattiopiston Verkkovaria-sivustolle www.verkkovaria.fi.

Hankkeessa on ollut mukana 35 Varian opettajaa ja Martinlaakson sekä Sotungin lukion, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen ja Keskuspuiston ammattiopiston opettajia yhteensä seitsemän. Yhteistyökumppaneina hankkeessa lisäksi ovat Orton Pro ja Helsingin yliopiston KNORK -hanke. Oppimobiili -hanketta ohjasi kolmikantainen ohjausryhmä, jossa oli jäseniä Vantaan sivistystoimen, järjestöjen, Omnian ja yrityselämän puolelta. Hankkeen projektipäällikkönä toimi 2014-2015 Ulriikka Savela-Huovinen. Kevään 2016 jatkoajan projektipäällikkö oli Anna Kepanen.

 

Orton_Pro_logoknork_logo2015-01-15-vantaa-varia-RGB-päätunnus
OKM_FI_1rivi_logot_ISO_pieni_1 Mercuria_logo