Oppimobiilissa kehitetään verkko-opetusta

Oppimobiili

Oppimobiili hankkkeen tavoitteena on kehittää sähköisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja ja välineitä työssäoppimisen ohjaukseen ja opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, lisätä sähköisissä oppimisympäristöissä tapahtuvia oppimismahdollisuuksia ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien opiskeluun,luoda uusia keinoja ja välineitä erityisopiskelijoiden ja erilaisissa tilanteissa olevien opiskelijoiden ohjaamiseen työssäoppimisessa ja hyödyntää opiskelijoiden omia laitteita sähköisessä viestinnässä (BYOD) ja luoda vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Lisätietoja hankkeen sivuilta ja projektipäällikkö Ulriikka Savela-Huovinen (at vantaa.fi)