Projektit Variassa

 

Vantaan ammattiopisto Varian projektitoiminta perustuu oppilaitoksen strategisiin linjauksiin ja kehittämiskohteisiin. Variassa on kansallisissa verkostoissa toteutettavia kehittämishankkeita, omalla rahoituksella toimivia hankkeita ja kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia kehittämis- ja liikkuvuushankkeita.

Varian kaikkea toimintaa ohjaavat arvot innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys näkyvät kaikissa projekteissa. Projektit on ryhmitelty aihepiirinsä mukaisesti tiimeihin, joissa projektien vetäjät jakavat tietoa ja tekevät yhteistyötä. Tiimejä johtavaa toiminnan kehittämisestä vastuussa oleva johtaja: apulaisrehtori, aikuiskoulutusjohtaja, lisäopetuksen ja tukipalveluiden johtaja tai opetusalajohtaja.

| | | Next → | Single Page