Strategia 2016-2017

 

Strategisten valintojen sisälläkin on tehtävä valintoja sen suhteen, mihin tavoitteisiin resurssit ja toiminta keskitetään. Seuraavaksi siis pohditaan sitä, mitkä ovat ne keskeiset asiat, joissa meidän on onnistuttava seuraavan kahden vuoden aikana. Ja katsotaan vähän kauemmaksikin: mitkä ovat tavoitteemme vuoteen 2020 mennessä?

| | | Next → | Single Page