Arvot Variassa

Vantaan kaupungilla toimintaa ohjaa kolme keskeistä arvoa: yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja innovatiivisuus.

Lisätietoja:
Anna Kepanen (@vantaa.fi), Projektikoordinaattori
Laila Bröcker (@vantaa.fi), Kehittämispäällikkö

Variassa pohdittiin mitä nämä arvot tarkoittavat oppilaitoksen arkipäivässä. Pohdinnat koottiin Padlet -tauluille, joista koostettiin sähköinen kirja:
| | | Next → | Single Page