Strategiset valinnat

31.10-

Henkilöstö on käsitellyt strategisia painopisteitä ja pohtinut mitkä niistä asetetaan seuraavan kahden vuoden tavoitteiksi ja mitkä olisivat pidemmän tähtäimen tavoitteita.

Strategiatyön valmisteluryhmän seuraavana tehtävänä on valmistella mittareita, joilla tavoitteihin pääsemistä arvioidaan.
| | | Next → | Single Page