TYKKI – Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen

Vantaan ammattiopisto Varia verkostokumppanina.


Ajankohta                          1.12.2016 – 31.12.2017

| | | Next → | Single Page